Realizacje
Projekty

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

29.06.2020

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Konstruktor group Sp z o.o. otrzymała grant unijny i realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

18 czerwca  2020 roku, po wielomiesięcznym procesie kwalifikacyjnym oraz weryfikacyjnym, podpisaliśmy, w Warszawie w siedzibie ARP, umowę o powierzenie grantu na realizację projektu dofinansowanego z funduszy unijnych – Wdrożenie innowacyjnej licencji 3 letniej AEC Collection z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem Technologii.

Kolekcja jest nowoczesnym zbiorem oprogramowania przeznaczonego dla architektów oraz inżynierów budownictwa. Wdrażana technologia polega na zaimplementowaniu zestawu innowacyjnych, wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego w zakresie obiektów inżynierskich, kubaturowych oraz liniowych.

 

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej licencji 3 letniej AEC Collection dla spółki Konstruktor group sp z o.o. w ramach Projektu ARP

Celem projektu jest wyposażenie biura projektowego w najnowszą technologię w oparciu o wdrożenie oprogramowania z kolekcji Architecture Engineering and Construction Collection ,a tym samym podniesieniu konkurencyjności oraz wzrost rentowności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu   131.659,20 zł

Wartość dofinansowania 45 %

Uzyskane dofinansowanie 48.168 zł

Numer umowy o powierzenie grantu SOI/TT/16/2020

 

Powyższa technologia wpływa na zintegrowanie procesów projektowych w branży budowlanej oraz rozpoczęcia działania w obszarze tzw. budownictwa cyfrowego. Pakiet programów gwarantuje całościowe podejście do procesu budowlanego oraz cyfryzację procesów projektowo – wykonawczych. Usługa taka jest niezwykle cenna z punktu widzenia firmy projektowej, koordynacji międzybranżowej, a także relacji z inwestorem i generalnym wykonawcom

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu ARP S.A.- Sieć otwartych innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Otwarte innowacje-wspieranie transferu technologii